Lâm Hùng – Bè Và Bạn Lyrics

Bè Và Bạn Lyrics

Trong cuộc đời lòng người thật khó đoán
Khi gian nan mới hiểu chữ bè bạn
Lúc huy hoàng đời toàn câu nhân nghĩa
Giờ trắng tay nhân nghĩa hóa thành mây
Bạn với bè giờ đây tôi mới biết
Bạn luôn bên đời tôi lúc cơ hàn
Bạn thật lòng còn bè sống tính toan
Sau lưng tôi chỉ toàn lời gian dối
Bạn vẫn bên tôi, dù đời tôi trắng tay
Dù có đắng cay, bạn luôn chia sớt vui buồn
Còn bè tránh xa một khi mình vất ngã
Hoạn nạn ta mới nhận ra
Cuộc sống phong ba giờ đây chỉ mình ta
Đời lắm điêu ngoa, còn chăng câu nói thật thà
Lòng người nông sâu, tìm đâu một tri kỷ
Ngẫm sự đời, ta chỉ buồn mà thôi!

Share on: